Betalen

Vanzelfsprekend moeten de bestelde en geleverde goederen betaald worden. Hiervoor gelden de gemaakte afspraken met onze verkoopmedewerkers. In onze calculatie van onze prijzen en kortingen is rekening gehouden met een betaling binnen de gestelde termijn. Alleen hierdoor kunnen wij onze service en kwaliteit blijven bieden. Mochten u door omstandigheden niet kunnen voldoen aan u verplichtingen, dan zouden wij het op prijs stellen om hierover tijdig bericht van u te mogen ontvangen.